Usluge

Namještaj

Izrada furniranog i masivnog namještaja po mjeri i želji kupca

Vrata i dovratnici

Izrada furniranih,lakiranih ili masivnih vratnih krila po mjeri

Kupaonski namještaj

Izrada kupaonskog namještaja po mjeri

Stepeništa

Izrada stepeništa po mjeri

Sakralni namještaj

Izrada sakralnog namještaja (klupa te ostali popratni namještaj)

Kuhinjski namještaj

Izrada kuhinjskog namještaja (oplemenjena iverica,lakirano ili furnirano)

Brodski interijeri

Izrada kompletnog brodskog interijera